Grow in Light and Love

Date of BirthJuly 29, 1927

Richard Innocenzo Marino Obituary

Date of BirthJuly 29, 1927

904 Views

Date of PassingMay 29, 2020

Richard Innocenzo Marino Obituary

from Redwood City, California, United States

Date of BirthJuly 29, 1927

Richard Innocenzo Marino Obituary

Date of BirthJuly 29, 1927

904 Views

Date of PassingMay 29, 2020

Richard Innocenzo Marino Obituary

from Redwood City, California, United States


Grow in Light and Love

Richard I. Marino passed away on Friday, May 29th, 2020, surrounded by his loving family.
He was married to his beloved Rose for nearly 68yrs. 

He leaves behind a family of four adult children, nine grandchildren, and seven great grandchildren with another one on the way. 

His strength, wit, light, and love will be missed by all who knew him.

 

****

 

A Sicilian poem by Esther Ciulla, from her book "Nzinzuli e Muddichi"

 

Ali (Wings)

 

Ali, ali ca ziddicanu

l'ariu 'nzunnacchiatu,

ali ca 'nzullentanu lu suli,

ali c'arrispiglianu la terra

e di lu jornu

ci dunanu disiu,

ali ca percianu lu celu

e di canti l'arricrianu.

Aluzzi 'nfacinnati

ca si perdinu luntanu

e di luntanu tornanu 'nt 'o nidu.

 

This obituary is administered by:
~ Vincenza Sebastiani ~