Search Akron Obituaries

Showing 1-47 of 47 results

Stephen Kent Wallace

Aug 01, 1966 - Jan 11, 2022
Akron, Ohio, United States

Carlos Alberto Alvarado

Oct 10, 1972 - Dec 09, 2021
Akron, Ohio, United States

Roger L Thomas

Jun 04, 2021 - Sep 14, 2021
Akron, Ohio, United States

Karen Rollins

Oct 15, 1957 - Mar 02, 2021
Akron, Ohio, United States

Patricia Lynm Mitchell

Jan 27, 1948 - Mar 10, 2021
Akron, Ohio, United States

Patricia Lynn Mitchell

Jan 27, 1948 - Mar 10, 2021
Akron, Ohio, United States

Kacie Layne Dodson

Feb 22, 2003 - Nov 20, 2020
Akron, Ohio, United States

Brian Keith Ingersol

May 17, 1976 - Nov 11, 2020
Akron, Ohio, United States

Jane Johnson

Aug 08, 1984 - Jul 08, 2020
Akron, Ohio, United States

Mary Elizabeth Burleson

Apr 25, 1950 - Oct 31, 2019
Akron, Ohio, United States

Kathy Jean Beal

Mar 08, 1954 - Oct 21, 2019
Akron, Ohio, United States

Sarah Jameson

Nov 02, 1950 - Sep 21, 2019
Akron, Ohio, United States

Sennethia Holmes-Foster

Jun 14, 1934 - Sep 13, 2019
Akron, Ohio, United States

Malcome Aloysius Holcomb

Jan 23, 1969 - Aug 27, 2019
Akron, Ohio, United States

Lamyria Dianna Trammell

Mar 08, 2006 - Aug 01, 2029
Akron, Ohio, United States

Dale Wayne Thompson

Jun 04, 1970 - Jun 30, 2019
Akron, Ohio, United States

Dale Wayne Thompson

Jun 04, 1970 - Jun 30, 2019
Akron, Ohio, United States

Fred E. Wallace

Oct 17, 1967 - Jun 24, 2019
Akron, Ohio, United States

Shirley Ann Taylor

Feb 19, 1934 - Oct 29, 2016
Akron, Ohio, United States

Dennis Smith

Nov 08, 1947 - Oct 24, 2016
Akron, Ohio, United States

Dino Clerico

Nov 28, 1920 - Oct 27, 2016
Akron, Ohio, United States

James A. Smith

Jun 27, 1947 - Oct 27, 2016
Akron, Ohio, United States

Fred K. Hicks

Jan 20, 1920 - Nov 08, 2016
Akron, Ohio, United States

Lawrence C. Lee

Jun 27, 1948 - Nov 09, 2016
Akron, Ohio, United States

Michael L. Field

Dec 30, 1938 - Nov 08, 2016
Akron, Ohio, United States

James M. Bever

Jun 12, 1950 - Nov 09, 2016
Akron, Ohio, United States

Douglas Klipstine

Sep 01, 2016 - Nov 17, 2016
Akron, Ohio, United States

Michael R. Miller

Aug 22, 1950 - Nov 16, 2016
Akron, Ohio, United States

Richard A. Peters

Jan 17, 1929 - Nov 13, 2016
Akron, Ohio, United States

Dawn J. Illitch

Nov 04, 1939 - Nov 19, 2016
Akron, Ohio, United States

Felix Aliers

Aug 20, 1939 - Nov 19, 2016
Akron, Ohio, United States

Debra Marie Boswell

Oct 10, 1969 - Nov 28, 2016
Akron, Ohio, United States

Norma M. Malone

Jun 23, 1925 - Nov 25, 2016
Akron, Ohio, United States

Sarah Louise Mellott

Feb 21, 1938 - Jan 23, 2016
Akron, Ohio, United States

Charles Alan Reed

Jun 21, 1959 - Dec 07, 2016
Akron, Ohio, United States

James C. Schrock

Jan 29, 1929 - Dec 06, 2016
Akron, Ohio, United States

James Erwin

Apr 16, 1939 - Dec 08, 2016
Akron, Ohio, United States

Sue Sprouse

Apr 19, 1948 - Dec 01, 2016
Akron, Ohio, United States

Jerry Ruffin

Aug 08, 1956 - Nov 26, 2016
Akron, Ohio, United States

Karen Collins

Aug 05, 1942 - Nov 30, 2016
Akron, Ohio, United States