Date of BirthOctober 18, 1979

Tefelo Steve Lairi Obituary

Date of BirthOctober 18, 1979

342 Views

Date of PassingOctober 18, 1979

Tefelo Steve Lairi Obituary

from Mount Fletcher, Eastern Cape, South Africa

Date of BirthOctober 18, 1979

Tefelo Steve Lairi Obituary

Date of BirthOctober 18, 1979

342 Views

Date of PassingOctober 18, 1979

Tefelo Steve Lairi Obituary

from Mount Fletcher, Eastern Cape, South Africa


Tefelo Lairi otswetswe ka 1979 ke mme Mamamello le ntate Kepa Lairi. Otswalletswe sebakeng sa Ramafole, Mount Fletcher. Ke ngoana wabohlano baneng batsheletseng. O sia ka morao abuti wahe Mokoni le Nthuseng, eleng bana babo, bana bahae ba babedi, Keabetsoe le Msimelelo, batjhana babane. O ethutile Upper Mthumasi J.S.S.

Ka selemo sa 1997 o ile anka  qeto yahoya Cape Town moo afihlileng asebetsa hofihlela alemala ka 2015. O ele atswa akena dipetlele hofihlela hofumaneha hore ophatsamiseha kelello. Ka 2019 okgutlile hae antse asehantle yaba okuka qeto ka ho ekukela bophelo bahae kadi 17.08.2019.

 

Robala kakgotso Kgoale! Bhukula! Maphela!

This obituary is administered by:
~ Neliswa ~

Search for similar obituaries in: Mount Fletcher, Eastern Cape, South Africa