A Life Well Lived

Date of BirthJanuary 25, 1972

Mojela Charles Mabusela Obituary

Date of BirthJanuary 25, 1972

422 Views

Date of PassingJuly 20, 2019

Mojela Charles Mabusela Obituary

from Mamelodi East, Gauteng, South Africa

Date of BirthJanuary 25, 1972

Mojela Charles Mabusela Obituary

Date of BirthJanuary 25, 1972

422 Views

Date of PassingJuly 20, 2019

Mojela Charles Mabusela Obituary

from Mamelodi East, Gauteng, South Africa


A Life Well Lived

Nna Mojela Charles Mabusela ke belegetswe motseng wa Mamelodi ka di 25 January 1972. Ke ngwana wa bo seswai ka gae gare ga ba lesome ba ga ntate Makgato Albert le Tabea Mmamushi Mabusela.

Ke tsene skolo Pula-Difate Lower Primary School ka ya Šomišanang Higher Primary School ka feletsa Ribane-Laka High School. ke Šometše mekgatlo ye latelago; Grey Security, Omega Security, Kgotsofalang Projects le tše dingwe ka feletša ka Heaviest Security. Ke tlogetše lefase le ka di 20 July 2019 ka morago ga bolwetši bjo bokopana ke šia dikgaetšedi tše nne(4) le bo buti ba bane(4). 

Ke bile ka šegofatšwa ka bana ba babedi e lego Kamogelo le Lehlogonolo. Le šaleng gabotse DITLOU le setšhaba ka moka go fihla rekopana gape

Ke sa le rata.

This obituary is administered by:
~ thapelo ~

Search for similar obituaries in: Mamelodi East, Gauteng, South Africa