A life well lived, we will truly miss you.

Date of BirthJune 20, 1933

Antoine Roger Bellevue Obituary

Date of BirthJune 20, 1933

482 Views

Date of PassingFebruary 27, 2019

Antoine Roger Bellevue Obituary

from Port-au-Prince, Ouest, Haiti

Date of BirthJune 20, 1933

Antoine Roger Bellevue Obituary

Date of BirthJune 20, 1933

482 Views

Date of PassingFebruary 27, 2019

Antoine Roger Bellevue Obituary

from Port-au-Prince, Ouest, Haiti


A life well lived, we will truly miss you.

Jodi a nou la, pou nou celebré vi le Pè ou Antoine R. Bellevue, e an min m tan pou nou di aurevoir a yon wonderful man. 

Si gin nan nou la ki pa konnin m, e ke m pat gintan fè konesans w, non mwen se Kelyne Bellevue e mwen se youn nan 11 pitit le Pè yo. 

Mwen ta renmin pran moman sa pou m di nou mèsi pou presans nou nan moman sa a, especialement tout mounn ki sôti loin yo kôm Florida, Chicago, Canada e North Carolina. 

 

Daddy’s Biography 

Le Père te fèt 20 Juin, 1933 à Port.au.Prince en Haiti to grand’père nou Victor Clodomi e Rose Carmène Bellevue. Yo te fè deux gaçon mon uncle Gérard Bellevue e Antoine Roger Bellevue ke ampil nan nou konnin kôm le Pè. 

Le Pè te renmin tout fanmi l especialement tout pitit li yo, min, li mouri an pansan ke cètin nan pitit li yo pa renmin l. Le Pè te renmin la vi e li te jwi la vi l avek fanmi l e zanmi l yo. 

Lepè se te yon hard working man. Pat gin yon job ki te minim pou li, e li pat travay pou gro kôb min kanmèm li antré 11 pitit e 4 pitit pitit e pousa seul li se yon gwo héro pou mwen. Kounyè a li ginyin 18 pitit pitit en plus e 10 pitit pitit pitit, sa se youn nan gran akonplishment Lepè. 

 

Memories and accomplishments 

Nou shak la ap songé Lepè nan façon pa w, kôm yon gran danceur, pou mwen li ap toujou rete vivan a travè de bel souvenirs ke m ginyin de li kôm par ezamp voyages a Boston, Florida, Georgia pou assemblée et tout tan nou pasé ansanm dining. Pi especialement ti tan mwen pase ap pran soin de li. Kèl privilege! Pi bèl souvenir mwen de Papa m, a pa de lavi ke l ban mwen se privilege li ban mwen pou m la, mwen dwe tout sam ginyin ak gran frè li Gerard Bellevue et li minm. Merci cher mon uncle et cher papa. 

Lepè se te yon bon moun, yon bon zanmi, yon bon frè, yon bon tonton e yon bon papa. Li te gin yon bon coeur, li te franch nan pawôl li, li te Jwi la vil selon opportunité ki te prezanté devan l, e chanté préféré l sé té Ti Pouchon. 

Lepè ap kontinié viv a travers de son unique frère Gerard Bellevue, 11 pitit li yo san oublié 22 pitit pitit, 10 pitit pitit pitit, 5 névé, 3 niès, E yon kolôn zanmi ke mwen pa minm konnin. 

Pami zanmi sa yo mwen vle di yon kokinn mèsi a Marie Thomas, Marie Dupichon, Ephemie, la famille Collin e yon moun especial ki pa avè n Matante, pou tout sa yo fè pou Lepè. 

Peut-être nou ap mandé tèt nou eské nou ap réwè Lepè ankô, repons la se wi! Actes 24:15 di ke ap ginyin yon resurrection pou justes yo et injustes yo e le Pè fè pati injustes yo. Moman sa ap rivé lè Jehovah bay jesus otorization pou l levé mô yo, Jean 5:28 et 29 di mô yo ap tandé vwa Jesus et yo ap sôti nan tomb yo. A la yon bèl moman sa va yé!

 

Mèsi ankô pou prezans nou. 

This obituary is administered by:
~ kelyne ~

Search for similar obituaries in: Port-au-Prince, Ouest, Haiti